De vereniging « Terr’Avenir Wallonie/Beloftevol Boeren » werd opgericht op 19 december 2011 en telt 14 Waalse en Vlaamse landbouwbedrijven. Het gaat hierbij om heel wat verschillende takken : rundvee, melkvee, voedergewassen, granen, biologische groenten, sierteelt, boomteelt, energiegewassen.

 

Een diverse groep verenigd onder hetzelfde milieubeleid.

De samenstelling van het bestuur :

Philippe BELCHE, voorzitter, 5a Habaru – 6860 Léglise

Guido LAMMERANT, ondervoorzitter, Torrelestraat 4 – 8670 Koksijde

Joseph DAWAGNE, secretaris, 29 rue Nestor Bouillon – 5377 Sinsin

Francis DUMORTIER, penningmeester, 101 rue de la Roussellerie – 7712 Herseaux

Het certificaat van de vereniging voor 2012-2015.

Lijst van de 14 landbouwers uit de certificeringsperimeter van 2014.

Kaart met de 14 landbouwers uit de certificeringsperimeter van 2014 :


Weergeven ASBL Duragriso VZW op een grotere kaart